ยินดีต้อนรับทุกท่านที่สนใจปรับพื้นฐานภาษาจีน เพื่อการสื่อสาร
เพื่อในในการสนทนาในชีวิตประจำวัน ไม่มีพื้นฐานก็เก่งจีนได้
เราจะใช้หนังสือ Hanyu jiaocheng ที่ใช้กันแพร่หลายในประจีนและนานาชาติ เราเน้นทุกทักษะ ทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทักษะอ่าน ทักษะการเขียน
เหล่าซือพี่แมน จบจากมหาวิทยาลัยจี้หนาน ประเทศจีนโดยตรงครับ

ราคาค่าเรียน

ปรับพื่นฐานภาษาจีน300 บาท ต่อชั่วโมง

เรียนพินอิน สระเดียว สระผสม การทักทาย และอื่นๆ

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร1300 บาท ต่อชั่วโมง

เน้นทักษะการฟัง และ ทักษะการพูด เป็นหลักๆ

บทเรียนเพื่อนักเรียนวัยประถมศึกษา300 บาท ต่อชั่วโมง

พินอิน,ทักทาย,ผลไม้,นับเลข,สัตว์ชนิดต่าง,อาชีพ

สอนออนไลน์ ขอนแก่น นครพนม บึงกาฬ สกลนคร หนองคาย อุดรธานี

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว