สอนเทคนิค Grammar เข้าใจง่าย
เทคนิคการฟัง พูด อ่าน เขียน เข้าใจง่าย
สอนแบบตัวต่อตัว และ แบบกลุ่ม
เน้นความเข้าใจง่าย และเทคนิคต่างๆ
ภาษาอังกฤษเบื้องต้น ระดับชั้นประถม - มัธยมศึกษา
เตรียมสอบเข้า มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว