จบการศึกษา : สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (ศศ.ม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์ด้านวิชาการ : กรรมการบริหารสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษในธุรกิจการบิน, ภาษาศาสตร์เบื้องต้น, หน่วยคำและวากยสัมพันธ์, สัทศาสตร์ และอื่นๆ

ประสบการณ์การทำงาน : ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล, พนักงานสายการบิน, พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน และ อื่นๆ

หมายเหตุ : ผู้เรียน 1 ท่าน ชั่วโมงละ 400 บาท/คน
ผู้เรียน 2-4 ท่าน ชั่วโมงละ 300 บาท/คน
ผู้เรียน 5-9 ท่าน ชั่วโมงละ 200 บาท/คน
ผู้เรียน 10 ท่านขึ้นไป ชั่วโมงละ 150 บาท/คน
** ใช้เวลาเรียนตลอดหลักสูตร 20 ชั่วโมง โดยผู้เรียนสามารถจัดเวลาเรียนด้วยตนเอง (ผู้เรียนสามารถเปลี่ยนแปลงตารางเรียนได้ 3 ครั้ง และต้องแจ้งล่วงหน้า 48 ชั่วโมง)
*** ชำระค่าใช้จ่ายก่อนเรียน
**** อุปกรณ์การเรียน ผู้สอนเป็นผู้จัดให้ตลอดหลักสูตร

จตุจักร ดอนเมือง นนทบุรี บางซื่อ บางเขน ปากเกร็ด ลาดพร้าว สายไหม หลักสี่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว