สวัสดิค่ะ
ดิฉันจบการศึกษาระดับปริญญาตรี 2 ใบ(รวมกัน)จากคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจจาก University of Regina ประเทศแคนาดาค่ะ ดิฉันได้รับวุฒิบัตรผ่านหลักสูตรการอบรมทางด้านภาษาอังกฤษ English As the Second Language (ESL) จากทาง University of Regina และดิฉันได้มีประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ให้กับเด็กประถมปลาย มัธยมต้นและมัธยมปลายให้กับเด็กแคนาเดี้ยนเชื้อสายฝรั่งเศสขณะที่ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัย
Hello;
My name is Nawapak Kanjanaprapa. I graduated from the faculty of Arts (combined degree in Economics and Business Administration). I also received the certificate of English as the Second Laguage (ESL) from University of Regina. Moreover, i have the experience of teaching English and mathematics to the French Canadian elementary, middle school, and highs school kids while i was studying at the university.
ข้อมูลส่วนตัว:
สถานศึกษา: University of Regina/Faculty of Arts (Combined Degree in Economics & Business Administration)

ดอนเมือง รังสิต สายไหม หลักสี่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว