ผม นายธิติ โทษาธรรม ครูสอนภาษาเวียดนาม
จบการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เอกภาษาเวียดนาม เมื่อปี 2557
มีประสบการณ์ในการทำงานที่ประเทศเวียดนาม มากกว่า 2ปี
รับสอนภาษาเวียดนามทักษะเบื้องต้น (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
ประสบการณ์การสอนและการใช้ภาษาเวียดนาม ที่ผ่านมา
- ครูสอนภาษาเวียดนามในระดับ มัธยม มากกว่า 3ปี
- ล่ามภาษาเวียดนาม - ไทย ให้กับบริษัทชั้นนำของประเทศ มากกว่า 10 Event
อาทิเช่น
+ ล่ามไทย - เวียดนาม ในการประชุมอาเซียนครั้งที่ 2 ที่จังหวัด หนองคาย
+ ล่ามไทย - เวียดนาม ในงานการเจรจาธุรกิจ ที่ ทาง Central Group เป็นผู้จัดงาน โดยมีนักธุรกิจชาวเวียดนามเข้าร่วมโครงการมากกว่า 200 ราย
+ ล่ามเวียดนาม -ไทย การในอบรมของทักษะการใช้เครื่องจักร ของกลุ่มนักธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมบางพลี
+ ล่ามภาษาเวียดนาม ในเครือเจริญโภคภัณฑ์
+ ล่ามไทย - เวียดนาม ในงาน MOU ระหว่าง สถานฑูตเวียดนาม จังหวัดขอนแก่น และ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

หากใครสนใจอยากเรียนภาษาเวียดนามขั้นพื้นฐาน เช่น นักเรียนนักศึกษาอยากเรียนต่อยอดความรู้, วัยทำงาน นักธุรกิจ อยากต่อยอดด้านธุรกิจ สามารถติดต่อมาได้
ราคากันเองนะครับ

ราคาค่าเรียน

การสื่อสารภาษาเวียดนามเบื้องต้น300 บาท ต่อชั่วโมง

ฝึกทักษะการฟังพูดอ่านเขียน และคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

ห้วยขวาง

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว