Chào các bạn thân mến!
สวัสดีครับ ผมนายฤทธิพร นามรัตสี ครูสอนภาษาเวียดนาม จบการศึกษา ป ตรี สาขาภาษาเวียดนาม (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จบ ป โท สาขาภาษาศาสตร์ มหาลัยแห่งชาติฮานอย ประเทศเวียดนาม เป็นครูในโครงการด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง รุ่น 4 บรรจุ ตำแหน่งครู ณ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร จ.หนองบัวลำภู ประสบการณ์ทำงาน เคยเป็นครูอัตตราจ้าง โรงเรียนมัญจาศึกษา จ. ขอนแก่น เคยผ่านการฝึกประสบการณ์ ณ บริษัท Nuatilus food Vietnam ฝ่ายการตลาด ดูแลผลิตภัณฑ์นมข้นหวาน Teaport เป็นเวลา 4 เดือน และมีผลสอบวัดระดับภาษาเวียดนาม ณ มหาวิทยาลัยฮานอย ประเทศเวียดนาม อยู่ในระดับ C1 ด้วยคะแนน 85 คะแนน หากสนใจพูดคุยปรึกษาได้ หวังว่าจะได้พูดคุยและให้คำแนะนำแก่ผู้ที่สนใจอยากรู้ภาษาเวียดนามนะครับ ติดต่อมาได้เลย ยินดี

ราคาค่าเรียน

ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร200 บาท ต่อชั่วโมง

ทักษะการพูด ฟัง อ่าน และเขียน ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน

ทักษะภาษาเวียดนาม200 บาท ต่อชั่วโมง

สอนออนไลน์ ขอนแก่น หนองบัวลำภู

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

Ritti · 23 ส.ค. 2022