ประวัติส่วนตัวติวเตอร์
ชื่อ: นางสาวมัณฑิกาญจน์ โกการัตน์
ชื่อเล่น: โมเม
อายุ: 26
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)

🌸 ปัจจุบันตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ภาษาญี่ปุ่น สพม.บุรีรัมย์
ภาษาญี่ปุ่นผ่านระดับ N2
🌟ประสบการณ์สอน: มากกว่า 5 ปี 2561-2566
- เป็นอาจารย์ ประจำโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- เป็นครูสอนภาษาญี่ปุ่นของโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดมหาสารคาม สอนภาษาญี่ปุ่นให้กับผู้ที่จะไปทำงานที่ญี่ปุ่น
- ฝึกปฏิบัติการสอนภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนประถมในจังหวัดขอนแก่น
- เป็นติวเตอร์วิชาภาษาญี่ปุ่นของสถาบัน Best tutor Thailand, BestKru, GuruGooroo, Glurr talk และรับสอนออนไลน์ ตัวต่อตัว

👦ระดับประถม
- ป.4,6 (มากกว่า10คน+ นักเรียนในรร. 300+ คน)

🧑*ระดับมัธยม
-รร.ขอนแก่นวิทย์ ม.2(1คน)
-รร.แก่นนคร ม.6(2คน)
-รร.กัลยาณวัตร ม.4(2คน)
-รร.สาธิตศึกษาศาสตร์ ม.2(2คน) ม.5(1คน) ม.6(1คน)
-กรุงเทพคริสเตียน ม.4 (1คน)
**และนักเรียนมัธยมอีกหลายคนทั่วประเทศ ในรูปแบบออนไลน์

💁🏻‍♀️*ระดับมหาวิทยาลัย
-นศ.ชั้นปี 3 (สาขาธุรกิจเตรียมสอบN3)
-นักศึกษาจบใหม่

👨‍💼*วัยทำงาน วิศวกร(1คน), พนักงานบริษัท (5คน+)

เรียนออนไลน์ตัวต่อตัว มีเอกสารบทเรียน เป็นไฟล์pdfให้ดาวน์โหลด และได้ฝึกครบทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน

ราคาค่าเรียน

ภาษาญี่ปุ่น170 บาท ต่อชั่วโมง

ออนไลน์/ตัวต่อตัว ✅ - มีพื้นฐาน/ไม่มีพื้นฐานก็ได้ - ปูพื้นฐานใหม่ เรียนล่วงหน้า ทบทวนเนื้อหา การบ้าน - ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น คำศัพท์ คันจิ ไวยากรณ์ - พัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน - ติว PAT ญี่ปุ่น/ติวสอบ JLPT n5 n4 n3

ภาษาญี่ปุ่น180 บาท ต่อชั่วโมง

สอบวัดระดับ N4, ติวข้อสอบ JLPT

สอนออนไลน์ กรุงเทพมหานคร กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชลบุรี นครราชสีมา บุรีรัม ปราจีนบุรี ปราจีนบุรี ภูเก็ต มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ระยอง ศรีสะเกษ สมุทรปราการ สระบุรี สุขุมวิท สุขุมวิท หนองคาย อุดรธานี อุบลราชธานี เชียงใหม่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว