สวัสดีครับ ผมเป็นคนเกาหลีที่สามารถ สื่อสารด้วยภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น และภาษาอังกฤษได้ดี เคยมีประสบการณ์การสอนมากก่อน ผมจะสอนภาษาด้วยวิธีเดียวกันกับมหาวิทยาลัยในประเทศเกาหลี ในการสอนผมจะใช้ภาษานั้นๆให้มากที่สุด เพื่อเพิ่มทักษะกาฟังและการพูดของนักเรียน

สอนออนไลน์

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว