นางสาวพรวลัย ดอนชะเอม จบการศึกษาจากคณะศึกษาศาสตร์ สาชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยนเรศวร ประสบการณ์ทำงานสอนพิเศษในโรงเรียนกวดวิชาที่พิษณุโลกและเป็นนักศึกษาสอนในโรงเรียนหญิงประจำจังหวัดพิษณุโลก รับการสอนออนไลน์ คือ ตกลงเนื้อหารายวิชาที่สนใจ พร้อมทั้งเรื่องเวลา และเรื่องค่าตอบแทน นักเรียนจะเป็นในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 ถ้าสนใจติดต่อทาง Facebook หรือ LINE สำหรับราคาสอน ชั้นประถมศึกษาชั่วโมงละ 100 บาท ชั้นมัะยมศึกษา ชั่วโมงละ 150 บาท สำหรับการให้ค่าตอบแทนสามารถโอนให้ได้ทางเลขบัญชี เวลาการทำงานทำตลอดเวลาไม่มีวันหยุด

นครสวรรค์

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว