ประวัติ
-ชื่อ อารีรัตน์ สกุล ภักดีย่อง
ชื่อเล่น ดรีม
อายุ 21 ปี
-การศึกษา
ปี 4 เอกภาษาฝรั่งเศส คณะศิลปศาสตร์ มหาลัยธรรมศาสตร์
-ประสบการณ์สอน
-มีประสบการณ์สอนน้องม.5 สอนตามบทที่น้องต้องการเรียนหรือไม่เข้าใจ (2 คน)
-มีประสบการณ์สอนน้องปี 1 ที่ต้องการจะซิ่ว
-สอนภาษาฝรั่งเศสตั้งแต่เริ่มต้นให้กับน้องนานาชาติ year 10 (สอนแบบ eng-french)
-ปัจจุบันเป็นครูส่วนตัวสอนภาษาไทยให้กับชาวฝรั่งเศส

ผลงาน/ รางวัล/ อื่นๆ:
-ชนะรางวัลเหรียญทองการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศสมอปลาย ระดับเขต 2 ปีซ้อน
-ชนะรางวัลเหรียญทองการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศสระดับภาค ปี 2560
-ชนะรางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศสระดับประเทศ ปี 2560
-ปัจจุบันสอบผ่าน Delf ระดับ A1 และ B1

เชียงใหม่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว