นางรวิพร อาจพงษ์ไพร (ครูแนน) มีประสบการณ์ด้านการสอนมากว่า 5 ปี สามารถสอนภาษาไทยด้วยทักษะวิชาชีพและความใส่ใจในตัวนักเรียนเป็นพิเศษ แก้ปัญหาทางด้านวิชาภาษาไทยให้นักเรียนมีผลการเรียนที่ดีขึ้น มีความเข้าใจบทเรียนมากขึ้น ด้วยการสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนและมีใบงานที่น่าสนใจ ทำให้นักเรียนไม่เบื่อและเกิดความสนุกในการเรียนมากยิ่งขึ้น และคอสเรียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้นที่ต้องการอ่านออกเขียนได้ดียิ่งขึ้น

สามารถเรียนได้ในวันเสาร์ และวันธรรมดาในช่วงเย็น
ครูสอนทั้งตัวต่อตัวและแบบกลุ่ม (สามารถเปลี่ยนแปลงได้) สถานที่ตามความสะดวกของทั้งนักเรียนและครู

ราคาคิดตามชั่วโมงในการเรียนและจำนวนนักเรียน

ไทรน้อย

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว