🏫 จบการศึกษาปริญญาตรี คณะ IT พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง
📕 มีประสบการณ์ เป็นผู้ช่วยสอน ในวิชา Computer Programming วิชาวิเคราะห์และออกแบบระบบ วิชา Web Programming และวิชา Introduction to computer systems
📔 มีประสบการณ์ เป็นติวเตอร์ ในวิชา Data Structure
💻 ทำงานตำแหน่ง Programmer (web dev)

นนทบุรี

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว