จิตรานุช จันทร์สมบุญค่ะ ชื่อเล่นกิว
ประวัติการศึกษา :
จบการศึกษา ป.ตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขา/ภาควิชาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการสอน : มีประสบการณ์สอนมากกว่า4ปี
- คณิตศาสตร์ ม.4-6 เตรียมอุดม
- เคมี ม.4-6 เตรียมอุดม
- คณิตศาสตร์ ป.4 สาธิตจุฬา
- คณิตศาสตร์ ป.5 สาธิตจุฬา
- วิทยาศาสตร์ ป.5 สาธิตจุฬา
- วิทยาศาสตร์ ป.4 ร.ร. ราชิณี
- คณิตศาสตร์ ป.3 ร.ร. ราชิณี
- วิทย์-คณิต ม.2 ร.ร สมุทรสาครบูรณะ
-คณิตศาสตร์ม.3 ศึกษานารี
-คณิตศาสตร์ป.1 ร.ร

ปทุมวัน

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว