นิสิตปี4 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ
สอนตามความต้องการของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
สอนออนไลน์เท่านั้น
วันอังคารและพฤหัสบดี10.00-12.00
วันเสาร์และอาทิตย์10.00-12.00และ13.00-16.00
250/ชั่วโมง/คน รวมค่าเอกสารทุกอย่างแล้ว

สอนออนไลน์ กำแพงแสน

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว