สอนวิทยาการคำนวณ โค้ดดิ้ง เรียนเขียนโปรแกรมสำหรับเด็ก “Coding” หรือ “Computing Science” ภาษาไทยคือ “วิทยาการคำนวณ”

วิชาเพื่อคนรุ่นใหม่ สร้างทักษะการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ เรียนรู้เรื่องเหตุและผล การสื่อสาร จินตนาการ แต่ละระดับจะผสมผสานกิจกรรมที่จะช่วยเสริมสร้างทักษะ ด้วยการเรียนแบบสนุกสนานผ่านกิจกรรม เกม และสื่อพัฒนาทักษะ

สร้างพื้นฐานการเรียนรู้ด้านวิทยาการคำนวณด้วยอุปกรณ์การเรียนชั้นนำของโลก เด็กๆจะได้ฝึกทักษะต่างๆ ที่มีความหลากหลาย และจะเข้าใจสิ่งที่เรียนรู้ด้วยการลงมือทำจริง เพื่อปูพื้นฐานสำคัญต่อกระบวนการคิดสู่การเรียนรู้ ตลอดชีวิต

The Code Sanook โค้ดดิ้งสำหรับเด็ก

คอร์สเรียน

ต้องการเรียนคอร์สนี้ กดติดต่อครูผู้สอนที่ปุ่มข้อมูลการติดต่อสีเขียวด้านล่าง

Basic Robot9800 บาท

เรียนการทำงานของอุปกรณ์และ Sensor ต่างๆ การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ สำหรับเด็ก 7-12 ปี

เรียนคอร์สละ 20 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 9800 บาท

Coding Inspiration tiny class1200 บาท

การทำงานอย่างเป็นลำดับขั้นตอน การใช้คำสั่งควบคุมหุ่นยนต์อย่างง่าย สำหรับเด็ก 6-12 ปี

เรียนคอร์สละ 2 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 1200 บาท

ราคาค่าเรียน

Micro:Bit explorer 500 บาท ต่อชั่วโมง

การเขียนโปรแกรมควบคุม ไมโครคอนโทรลเลอร์ สำหรับเด็กขั้นพื้นฐาน เรียนรู้การทำงานของการเขียนคำสั่งควบคุมเซนเซอร์ต่างๆและมอเตอร์

Basic Computer Science 500 บาท ต่อชั่วโมง

เด็กๆจะได้เรียนรู้การทำงานของคอมพิวเตอร์ การทำงานคำสั่งพื้นฐาน ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

The Code Sanook ภูเก็ต

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว