จบป.โท เทคโนโลยีสารสนเทศ
รับสอน
วิทยาการคำนวณ ระดับ ประถม ถึง มัธยม
การออกแบบและเทคโนโลยี
สอนโดยใช้หลักสูตร Code.org, สสวท
รับสอน Microbit, Scratch, Ardunio
การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python, Java, C
เขียนเว็บไซต์ด้วย HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript
ประสบการณ์สอน 9 ปี

สอนออนไลน์ สงขลา หาดใหญ่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว