📌 รับสอนพิเศษ 📌
📚 วิชา คณิตศาสตร์ม.ต้น / วิทยาศาสตร์ ม.ต้น / ฟิสิกส์ ม.ปลาย ‼️
✅ ราคา 150-200 บาทต่อชั่วโมง
✏️ รับสอนแบบออนไลน์และออนไซต์
💖 มีเทคนิคเฉพาะตัว
📒 จะได้รับ Short note สีสันสวยงาม + แบบฝึกหัดข้อสอบต่างๆ มากมาย

นครราชสีมา

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว