อ.สอนคอมพิวเตอร์ ประสพการณ์การสอน 20ปี สอนได้ทุกระดับชั้นทุกอายุ ไม่มีพื้นก็เรียนได้ สอนง่ายไม่ต้องพึ่งตำรา รับสอนเป็นกลุ่มทุกจังหวัด ทุกหน่วยงาน
สอนคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
CAD , MS Office , การเขียนโปรแกรม , ตัดต่อวีดีโอ , ออกแบบเขียนแบบบ้าน
ราคาค่าสอนแล้วแต่วิชาที่เรียน
CAD. 4,000
ออกแบบเขียนแบบบ้าน 4,000
MS Office. 3,500
การเขียนโปรแกรม 3,500
ตัดต่อ Video. 4,000

บางแค ระยอง

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว