- ติวเพิ่มเกรดระดับมัธยมต้นด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเน้นวิชาเคมี โดยครูพี่เปรม วิศวไฟฟ้าลาดกระบัง ไฟฟ้ากำลังและวิศวพลังงาน
- ติวสอบเข้า ม.1 โดยเฉพาะ Gifted ด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
- การันตีผลงาน สอวน.เคมี และผลงานสอบติดวิศวไฟฟ้าลาดกระบัง และวิศวเคมี ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน และคะแนน TCAS รอบ 4 ติด วิทยาศาสตร์เคมี (ครู) มศว
-สามารถแนะนำการจัดทำ Portfolio ด้านวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ ผลงานการแนะนำเพื่อนและรุ่นน้องจัดทำ portfolio

ราคาค่าเรียน

ติวสอบเข้า ม.4 วิชาเคมี200 บาท ต่อชั่วโมง

เนื้อหาเคมีมัธยมปลายที่จำเป็นเพื่อการสอบเข้า และติวข้อสอบสอบเข้า

วิทยาศาสตร์ ม.1-2-3200 บาท ต่อชั่วโมง

วิทยาศาสตร์ เน้นทางฟิสิกส์และเคมี

วิทยาศาสตร์ ป.5-6 เน้นเพื่อสอบเข้า ม.1200 บาท ต่อชั่วโมง

วิทยาศาสตร์ที่เน้นเพื่อการสอบเข้าโดยเฉพาะ

บางเขน

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว