ประวัติการศึกษา :

ระดับมัธยมศึกษา
- ทุนการศึกษา 100% สอบเข้า ม.1 ep โยธินบูรณะ
- เกรดเฉลี่ยรวม 3.92 จบ ม.6

ระดับปริญญาตรี
- สอบติด วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ ม.เกษตร
- ทุนการศึกษา 100% ตลอด 4 ปี สถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธร SIIT สาขา วิศวะกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์
- เกรดเฉลี่ยสะสม 3.93
- ปัจจุบัน กำลังศึกษาอยู่ ปีที่ 3

ประสบการณ์สอน :
- คณิตศาสตร์ สอบเข้า ม.1
- SAT math1&2

ทวีวัฒนา บางกรวย บางบัวทอง บางใหญ่ พุทธมณฑล ศาลายา

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว