สอนภาษาอังกฤษออนไลน์หรือฟิวเจอร์พาร์ค สำหรับเด็กอนุบาลและประถม
กำลังจบการศึกษาเอกภาษาอังกฤษ มทร.ธัญบุรี (เคยฝึกงานรร.สารสาน์วิเทศรังสิต แผนกIEP)
สอนวันจันทร์-เสาร์ เวลา 12.00-19.00
อัตราค่าบริการ ชั่วโมงละ 60บาท สามารถโอนหรือจ่ายสดได้

คลองหลวง

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว