สวัสดีค่ะ
นางสาวสุภาพร คงเสาร์
นักศึกษาปี 1 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
จบมัธยมปลายจาก
โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ด้วย GPA 3.46
เกรดขณะศึกษา ปี1 เทอม1
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 3.71
ในขณะการศึกษาระดับชั้นม.ปลาย มีผลงานการแข่งขันทางด้านวิชาภาษาอังกฤษเป็นส่วนใหญ่ค่ะ
สามารถไปสอนน้องๆ
ระดับชั้นอนุบาล 3 - ป.5 ได้ค่ะ
สอนน้องได้ เสาร์/อาทิตย์
วันละ2 ชม. ชม.ละ 200 บาท
(เน้นอ่านออก/ฟังออก/พูดได้/เขียนได้)

พิษณุโลก

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว