คะแนน O-NET วิชาคณิตศาสตร์ 95/100
คะแนน SMART-I วิชาคณิตศาสตร์ 90+/100
แกทเชื่อมโยง 150 เต็ม! แกทอังกฤษ 100+

วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ มศว
สังคมศาสตร์-บัญชี มศว
ศศ.บ.-ภาษาอังกฤษ ลาดกระบัง
ข้อมูลส่วนตัว:
สถานศึกษา: โรงเรียนทวีธาภิเศก

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว