สวัสดีค่ะ ดิฉันชื่อนางสาวอุษาวิรุณ สารพัดวิทยา ชื่อเล่นปุ๊กค่ะ อายุ 35 ปี ดิฉันเรียนจบปริญญาตรีจากคณะศิลปศาสตร์ เอกภาษาและวรรณคดีอังกฤษ เมื่อศึกษาในระดับชั้นปีที่ 3 และ 4 ปุ๊กได้เป็น tutor รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษทั้งสอนการบ้าน ติวเข้มสอบเข้าชั้นม.1 สอนบนสนทนาและไวยากรณ์ขั้นพื้นฐานจนถึงแอดวานซ์ เมื่อศึกษาจบในระดับปริญญาตรี ดิฉันได้ทำงานในสายที่เกี่ยวข้องและต้องใช้ภาษาอังกฤษมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งตำแหน่งงานล่าสุดของดิฉันคือล่ามภาษาอังกฤษของบริษัทชิ้นส่วนรถยนต์ จากวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทำงานดังกล่าว ดิฉันจึงมีความเชี่ยวชาญทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษและเชื่อว่าความรู้ความสามารถของดิฉันจะช่วยต่อยอดและเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจเรียนภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเพื่อการสอบเข้า, การใช้ในชีวิตประจำวัน หรืการทำงาน ดิฉันก็มีความยินดีที่จะให้บริการการสอนเป็นอย่างยิ่งค่ะ นอกจากนี้ ราคาในการให้บริการก็เป็นราคาที่ย่อมเยาว์และสามารถยืดหยุ่นเวลาสอนตามความสะดวกของผู้เรียนได้ค่ะ

คลองหลวง ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา รังสิต

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว