สวัสดีค่ะ
ชื่อ วารพันธน์ สัญญาวิรัตน์
ชื่อเล่น มุนี

จบปริญญาตรี เอกวิชาภาษาอังกฤษ วิชาโทภาษาญี่ปุ่น จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประสบการณ์
2010-2011 - ปูพื้นฐานและเตรียมสอบวิชาภาษาอังกฤษเด็กมัยมศึกษาปีที่ 5
2019-ปัจจุบัน - สอนไวยากรณ์เด็กประถมศึกษาปีที่6
- สอนconversation ภาษาอังกฤษให้กับเด็กชาวญี่ปุ่น
- สอนภาษาไทยให้กับคนญี่ปุ่น

* เน้นสอนตามความต้องการ และพื้นฐานของผู้เรียน ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม และมีความสุข สนุกกับการเรียนให้มากที่สุด*

ค่าสอน 250-400 บาท / ชั่วโมง

วัฒนา

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว