รับสอนพิเศษ ติวเสริม สำหรับนักเรียนทั้งที่มีพื้นฐานและไม่มีพื้นฐานทางภาษาอังกฤษ สามารถเรียนได้ที่บ้าน โดยค่าเรียนคิดเป็นรายชั่วโมง มีใบงาน เอกสารประกอบการเรียนฟรี (จ-ศ เขตพื้นที่อำเภอแม่จัน และ ส-อ เขตอำเภอเมืองเชียงราย)

สอนออนไลน์ เชียงราย

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว