ชื่อ-สกุล : นส.ลูกปลา ตุ้มเทียน
ชื่อเล่น : นิว
อายุ : 25
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี
คณะ : อักษรศาสตร์
สาขา : เอกภาษาฝรั่งเศส โทภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัย : ศิลปากร
GPA : 3.71 (เกียรตินิยมอันดับ1)
ประสบการณ์สอน (ปี) : มากกว่า4ปี

ระบุรายละเอียด : (ตัวอย่าง)
- Speaking ผู้ใหญ่ &เด็กประถม
- Basic grammar ม.6 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี
- English เพิ่มเกรด ปี 4 ม.ศิลปากร
-Grammar & speaking ปี4 ม.บูรพา
-Toeic
- อื่นๆ :

-มีประสบการณ์การใช้ภาษาอังกฤษจากการไปแลกเปลี่ยนโครงการAFS ที่สหรัฐอเมริกา ระยะเวลา 1 ปี
-สอบติดเข้าเอก/โท ทั้งอังกฤษและฝรั่งเศส ม.ศิลปากร
-เคยผ่านสัมภาษณ์คัดเลือกเป็นคุณครูสอนภาษาอังกฤษที่ SE-ED Learning center สาขา2 (แต่ไม่สามารถรับงานได้เนื่องจากต้องเซ็นสัญญาระยะ1ปีในช่วงที่ยังศึกษาอยู่)

- สไตล์การสอน : เน้นการเรียนเพื่อนำไปใช้ในชีวิตจริง Speaking และ โครงสร้างภาษาที่จำเป็น/ สอนตามเรื่องที่เรียนในห้องเพิ่มเกรด/ สะดวกสอนทั้งออนไลน์ และนัดเรียนตามตกลง

สอนออนไลน์ ลำลูกกา

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว