รับสอนเภสัชวิทยา โดยเภสัชกร
เหมาะสำหรับ นิสิต/นักศึกษา แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ เภสัช
สอน piont สำคัญที่นำไปสอบ และใช้ได้จริง
รับสอนหลังเลิกเรียนในทุกๆวันค่า
โดยพี่เภสัชใจดี มีประสบการณ์ในการทำงาน
-หากเรียนตัวต่อตัว 350 บาท/ชม. สอนครั้งละ 2 ชม. เนื่องจากขีดจำกัดของสมอง เฟรชที่สุดไม่เกินนี้ค่า
-หากเรียน 2-3คน ราคา 300 บาท/ชม./คน
สามารถให้ดูขอบเขตของเนื้อหาที่สนใจเรียนก่อนได้ค่ะ

รังสิต

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว