• จบคณะวิทยาศาสตร์ สาขา เคมี-ชีววิทยา มหาวิทยาสงขลานครินทร์
• มีประสบการณ์เป็นผู้ช่วยนักวิจัยของสาขาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• มีประสบการณ์การเป็นนักวิจัยศูนย์นาโนเทคแห่งชาติ
• ปัจจุบันทำงานเป็นผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์ที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน

ราคาค่าเรียน

เรียนวิทยาศาสตร์ประถม-ม.ต้น-ม.ปลาย150 บาท ต่อชั่วโมง

ได้ทราบกลไกความเป็นวิทยาศาสตร์อย่างชัดเจน พร้อมแนะแนวข้อสอบที่หลากหลาย สามารถนำไปสอบได้จริง

สอนออนไลน์

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว