ปี 2562 จบปริญญาตรี 2 ใบพร้อมกันโดยจบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.คณิตศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ 1) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม GPA: 3.98 และจบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
-ประสบการณ์ด้านคณิตศาสตร์
ปี 2556 ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ระดับชั้นม.ปลาย
ปี 2562 ทำงานวิจัยเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ เรื่อง An (1,2,2)-Closed Knight's Tour on the 3r x 4s x 4t Chessboard, where r ≥ 1 and s, t ≥ 2 ในวารสารคณิตศาสตร์โดยสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ฉบับที่ 701
ประสบการณ์ด้านการสอน
สอนรายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนราชินีบูรณะ
สอนรายวิชาคณิตศาสตร์(Ep) ระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
สอนรายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
วิชาที่รับสอน
คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6
คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
ความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT1,วิชาสามัญ
Calculus ระดับมหาวิทยาลัย
Mathematics in English
-การจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน
เน้น concept ทางคณิตศาสตร์ที่ถูกต้อง
การทำโจทย์คณิตศาสตร์ทุกครั้งที่เรียนกับพี่ จะประกอบด้วยเทคนิคคิดลัด เทคนิคการทำโจทย์ และเทคนิคการตัดตัวเลือก มีเอกสารประกอบการเรียนฟรี
-สถานที่สอน : online ,หัวหิน
-ราคาเป็นกันเอง เน้นสอนสนุก ๆ

สอนออนไลน์ Online หัวหิน

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

คุณครูใจดี สอนสนุก สอนดีมาก มีเทคนิคกานสอนที่ทำให้เราเข้าใจง่าย และสามารถแก้โจทย์ปัญหาได้ สอนจนชอบวิชาคณิตศาสตร์ไปเลยค่ะ ราคาไม่แพง

วิรันติรา · 23 ส.ค. 2022

ครูสอนดี มีทักษะการสอน สอนสนุก เด็ก ๆ ชอบมากๆค่ะ ถือว่ามีประสบการณ์ดีที่เดียว 👍👍👍

Fay · 23 ส.ค. 2022