👩‍🏫 รับสอนพิเศษวิชาภาษาอังกฤษ
ทั้งแบบสอนตัวต่อตัว และเป็นกลุ่มไม่เกิน3คน
-รับสอนนอกสถานที่ เช่น ร้านกาแฟ , ร้าน mcเป็นต้น
-ทางโปรแกรมZoom หรือช่องทางอื่นๆที่ติดต่อได้สะดวก
โดยจะส่งเนื้อหาให้ทางอีเมล์(หรือช่องทางอื่นตามสะดวก)ก่อนการเรียน
👉ไม่จำกัดอายุ ,เพศ

📚เนื้อหาการสอน:
-ติวเข้าชั้นป.1,ม.1,ม.4และเข้ามหาวิทยาลัย
-เนื้อหาในชั้นเรียน ตั้งแต่ป.1-ม.6, มหาวิทยาลัย (ซึ่งผู้เรียนสามารถเรียนเกินชั้นเรียนจริงหรือย้ำความเข้าใจของผู้เรียนได้)
-บทสนทนาในชีวิตประจำวัน
-ปูพื้นฐานหรือเรื่องเฉพาะที่ผู้เรียนต้องการ สามารถเลือกเนื้อหาได้ค่ะ
-ตามความต้องการของผู้เรียน

🙋ขั้นตอนการเรียน:
-มีแบบทดสอบก่อนการเรียนการสอน เพื่อทราบความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียน
-ระหว่างเรียน ใช้ชีทเรียนที่ผู้สอนสรุปให้จากหลายแหล่งที่ประมวลผลมาเรียบร้อยแล้ว ง่ายต่อการทำความเข้าใจและมีแบบฝึกหัดที่สอดคล้องกับเนื้อหาทึ่เรียน
-หลังการเรียนการสอน มีแบบทดสอบ ที่ทำให้ทราบได้ว่าผู้เรียนเข้าใจมากน้อยเพียงใด

การชำระค่าบริการ:
ทางผู้เรียนจะต้องชำระค่าเรียนเต็มจำนวนก่อนการเรียนทุกครั้ง กรณีสอนทางออนไลน์ค่ะ
❌หากการเรียนการสอนไม่สามารถเกิดขึ้นได้ จะไม่มีการโอนเงินคืนทุกกรณี แต่จะสามารถเปลี่ยนเวลาเรียนตามความเหมาะสมค่ะ สามารถตกลงกันได้นะคะ^^

💰อัตราค่าเรียนพิเศษ
1.)สอนตัวต่อตัว
-ระดับชั้น ป.1-ม.3=220บาท/h เรียนเพิ่มคน คนละ100บาท/h
-ระดับชั้น ม.4-มหาวิทยาลัย=250บาท/h เรียนเพิ่มคน คนละ100บาท/h
-ระดับวัยทำงาน =280บาท/h เรียนเพิ่มคน คนละ150บาท/h

2.)สอนออนไลน์
-ระดับชั้น ป.1-ม.3=200บาท/h เรียนเพิ่มคน คนละ100บาท/h
-ระดับชั้น ม.4-มหาวิทยาลัย=230บาท/h เรียนเพิ่มคน คนละ100บาท/h
-ระดับวัยทำงาน =250บาท/h เรียนเพิ่มคน คนละ150บาท/h
หมายเหตุ
1.)อัตราค่าเรียนรวมค่าเดินทางแล้ว
2.)ผู้เรียนจะต้องเรียนขั้นต่ำอย่างน้อย 2 ชั่วโมง
3.)กรณีเรียน2คนขึ้นไป คิดค่าสอนเพิ่ม ถ้าหารต่อคนจะถูกลง เช่น
1.)สอนตัวต่อตัว
-ระดับชั้น ป.1-ม.3
เรียน 1 คน ชั่วโมงละ 220 บาท เฉลี่ยคนละ 220 บาท
เรียน 2 คน ชั่วโมงละ 220+100=320 บาท เฉลี่ยคนละ 160 บาท
เรียน 3 คน ชั่วโมงละ 220+100+100=420 บาท เฉลี่ยคนละ 140 บาท

2.)สอนออนไลน์
เรียน 1 คน ชั่วโมงละ 200 บาท เฉลี่ยคนละ 200 บาท
เรียน 2 คน ชั่วโมงละ 200+100=300 บาท เฉลี่ยคนละ 150 บาท
เรียน 3 คน ชั่วโมงละ 200+100+100=400 บาท เฉลี่ยคนละ 134 บาท

😇มาเรียนกันเยอะๆนะคะ คุณครูใจดีค่ะ^^😇

สอนออนไลน์ งามวงศ์วาน บางกะปิ ลาดพร้าว เมืองทองธานี

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว