-อยากพูดอังกฤษคล่อง
-อยากทำงานที่ใช้ภาษาอังกฤษ
-โดนสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษทีไรไปไม่เป็นเลย
-อยากปูพื้นฐานภาษาอังกฤษเพื่อต่อยอดในการทำงานกรือสอบเบื้องต้น
.........
ติวเตอร์ติมคือคนที่จะมาช่วยคุณแก้ปัญหาเหล่านี้
ด้วยเทคนิคการติวที่ผู้เรียนจะนำไปใช้ได้จริงตลอดชีวิตและประสบการณ์ในการใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานจริงกว่า 10 ปี มีผลสอบมารีนเทส ข้อสอบสำหรับผู้ที่จะไปทำงานบนเรือสำราญรอบโลกได้ คะแนน 85%
*เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการใช้งานการสนทนาจริง ไม่เน้นสอบ (แต่เรียนไปก็ทำข้อสอบได้คะแนนเพิ่มค่ะ)
*ผู้สอน ใจเย็น และปรับเปลี่ยนตามผู้เรียน แต่มีความเข้มงวดในการติดตามผลเพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้นจริงของผู้เรียนค่ะ
เนื้อหาประกอบด้วย
1.การประเมินผู้เรียน ด้วยการสัมภาษณ์และข้อสอบประเมินในด้านต่างๆ
2.การปรับทัศนคติของผู้เรียนต่อภาษาอังกฤษ และแนวทางการเรียนการสอนตามความคาดหวังของผู้เรียน
3.ผู้เรียนควรมีเวลาขั้นต่ำอย่างน้อย 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (วันละ 2 ชั่วโมง) ในการเรียนเนื้อหาหลักกับติวเตอร์
......
ค่าเรียน รายบุคคล ชั่วโมงละ 300 บาท+ ค่าชีทการเรียนการสอน ทั้งติวตัวต่อตัวจริงๆหรือออนไลน์ผ่านวีดีโอไลน์แอป
ราย 2 คน คนละ ชั่วโมงละ 250 บาท + ค่าชีทการเรียนการสอน
ราย 3 คน คนละ ชั่วโมงละ 150 บาท + ค่าชีทการเรียน
การสอน
แต่ละแบบ หากตกลงเรียนสัปดาห์ละ 6 ชั่วโมงเป็นต้นไปมีส่วนลดให้
***ติดต่อจองตารางเรียนล่วงหน้าเท่านั้นทั้งนัดเจอและออนไลน์***
ไม่ + ค่าเดินทางเพิ่มหากเรียนตามแนวเส้นสุขุมวิท
ติดต่อจองเวลาเรียน และโอนเงินมัดจำล่วงหน้า 100 บาท ก่อนการเรียนแต่ละรอบ เรียนเสร็จจ่ายส่วนที่เหลือ ทั้งเงินสด หรืิอโอนเงินค่ะ

ปทุมวัน สุขุมวิท

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว