รับสอนพิเศษ ปรับพฤติกรรม และพัฒนาศักยภาพเด็กพิเศษทุกประเภทและทุกวัยโดยทีมงานบ้านลูกกวาดโดยครูการศึกษาพิเศษโดยตรง อีกทั้งนักสหวิชาชีพหลายแขนงที่มีประสบการณ์สอนเด็กพิเศษมาหลายปี รวมทั้งรับสอนพิเศษทักษะอนุบาล จนถึงสอนตามกลุ่มสาระตั้งแต่ป 1-ม 3
สถานศึกษา: ป ตรี มรภ สวนดุสิต/การศึกษาพิเศษ ปโท ศิลปากร/จิตวิทยาการศึกษาพิเศษ

จตุจักร ดินแดง ดุสิต นนทบุรี บางซื่อ บางพลัด พญาไท

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว