ปริญญา​ตรี​ สาขาเทคโนโลยีดนตรี เอกกลองชุด จากมหาวิทยาลัย​ มหิดลดุริยางคศิลป์​

ประสบการณ์​สอน - 3ปี จาก โรงเรียนดนตรี DDmusictutor สอนวิชา กลองชุด, เปียโนเด็กเล็ก, ใช้โปรแกรมLogicเพื่อบันทึก​เสียงและทำเพลง, ติวสอบเข้ามหิดลดุริยางคศิลป์

- โรงเรียนดนตรี Softwift​Music School สอนวิชา กลองชุด, ดนตรีเด็กเล็ก

ประสบการณ์​เป็นศิลปิน
- มือกลองวง The Gambler

บางแค

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว