สุภาภรณ์ ทานา ชื่อเล่น ครูทาย
เป็นครูสอนวิชา ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์
มีประสบการณ์ด้านการสอนพิเศษ นักเรียนชั้นป.1-ม.6
ในรายวิชา วิทยาศาสตร์ คณิต ม.ต้น และวิชาฟิสิกส์
ในการติดต่อเรียน ผู้เรียนสามารถติดต่อวันเวลาได้ตามสะดวก
**หยุดทุกวันอาทิตย์**

เชียงใหม่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว