ครูหญิง รับสอนพิเศษวิชาการ ปรับพฤติกรรม พัฒนาทักษะการช่วยเหลือตนเองตลอดจนทักษะความสามารถที่ดีเลิศ ของเด็กพิเศษทุกประเภท และทุกวัย กลุ่มและเดี่ยว โดยครูการศึกษาพิเศษที่ชำนาญ และมีประสบการณ์สอนมากกว่า 10 ปี
การศึกษา ระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ระดับปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต จิตวิทยาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศิลปากร

บางกรวย บางบัวทอง บางพลัด ปิ่นเกล้า

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว