ชอบสอนเด็กที่ไม่ชอบคณิตศาสตร์ เพราะเชื่อว่าหากการเรียนรู้ทุกอย่างต้องเริมที่ใจ ถ้าสามารถทำให้เด็กเกิดความรู้สึกสนใจเลขไม่ว่าเราจะสอนอะไรเค้าจะสนุกและเกิดการเรียนรู้
โดยไม่ต้องบังคับ มีประสบการณ์สอนเด็กสมาธิสั้น และเด็กที่เรียนรู้ช้ากว่าปกติ

ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปริญญาโท กำลังศึกษาคณะคณิตศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปัจจุบัน ครู สอนวิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนจิตรลดา(สายวิชาชีพ)

มีประสบการณ์ด้านการสอนพิเศษตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549-ปัจจุบัน

เนื่องด้วยเป็นครูประจำที่สายวิชาชีพ นักเรียนนักศึกษาส่วนใหญ่ มีความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ไม่ดีเท่าที่ควรประกอบกับรู้สึกไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์ ช่วงแรกๆเวลาเรียนนักเรียนจะไม่กล้าถามเนื่องจากในอดีตมีปมว่าถามแล้วโดนคุณครูว่า กลัวถามแล้ว 1 รอบ
ยังไม่เข้าใจถ้าถามซ้ำอีกจะโดนดุ แต่ ณ ปัจจุบันเมื่อเด็กๆมีปัญหาในเรื่องการเรียน ก็กล้าที่จะซักถามโดยไม่กลัว เพราะสิ่งที่ฉันบอกเด็กๆเสมอคือ "ไม่เข้าใจต้องถาม ถ้านักเรียนตั้งใจฟังแล้วไม่เข้าใจก็ให้ถามใหม่ได้ไม่ต้องกลัวว่าครูจะดุ จะให้ครูอธิบายกี่รอบก็ได้ ถ้านักเรียนมีความพยายามครูก็จะพยายามหาวิธีอธิบายให้จนกว่าจะรู้เรื่อง"

หากต้องการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม วิวมีทีมงานช่วยสอน มีสถานที่ในการจัดกิจกรรมเป็นกลุ่มเล็ก
ซึ่งเป็นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมสนุกๆ ทั้งศิลปะ ทำขนม เกมส์ (สำหรับเด็กอนุบาลและประถมศึกษา)

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ยังไม่มีรีวิว

© 2014-2018 DoneMaster Pte. Ltd.
28C Stanley Street, Singapore 068737