สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรวัสดุ
เปิดสอนวิชา คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.1 - ม.6
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.1 - ม.3
ฟิสิกส์ ระดับชั้น ม.ปลาย

ราคาแบบออนไลน์ 200 / ชม.
(มีอุปกรณ์การเขียน,กล้องพร้อม เหมือนเรียนแบบเจอตัว)

ราคาแบบสอนปกติ 250 / ชม.

สอนออนไลน์ ฉะเชิงเทรา นครปฐม นครราชสีมา ปราจีนบุรี สระแก้ว

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว