ปัจจุบันทำงานตำแหน่ง: Product Engineer
จบการศึกษาจาก สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL)
สาขา Software Engineering

เน้นความเข้าใจ นำไปใช้ได้จริง
วางแผนการสอนโดยอิงจากตัวนักเรียน
(สามารถคุยกันได้)

รับสอน -----------------------------
ระดับ: มหาลัย 👨🏻‍💻
** Programming skill สอนด้วยภาษา -Python-
หลักสูตร: Introduction to computers and programming
หลักสูตร: Object-oriented programming
หลักสูตร: Data structure and Algorithm
หลักสูตร: Algorithm design and analysis
ฯลฯ
* มีข้อสอบ multiple choice ให้ทำมากกว่า 100+ ข้อ
* มีสรุปเนื้อหาให้ ในแบบฉบับของผู้สอน
** ทั้งหมดจะส่งให้เป็น file pdf ให้ตัวนักเรียนได้นำไปทบทวน

ระดับ: ประถมปลาย - มัธยมต้น 📚
วิชา: คณิตศาสตร์, คอมพิวเตอร์, python

Web development: 💻
React (Javascript, HTML and CSS)
Version control: Git

รับสอนตามบ้าน, ห้าง หรือผ่านช่องทาง online
เวลา 9:00 - 18:00 (เสาร์ - อาทิตย์)

*สถานที่: เขตบางนา, เขตพระโขนง
BTS: พระโขนง, บางจา, อุดมสุข, บางนา, แบริ่ง

*โอนเงินผ่าน Online banking หลังจากจบการสอนในแต่ละครั้ง

สอนออนไลน์ seacon True digital park บางนา พระโขนง อุดมสุข

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว