เน้นไม่มีพื้นฐาน หรือมีพื้นฐานแต่อยากเรียนเพิ่ม
เน้นให้ผู้เรียนมีความชอบ ถึงจะเกิดความเข้าใจและสนุกกับการเรียนสอนแบบอเมริกัน สแลงและวิธีการใช้ได้จริงนำไปสอบได้ นำไปใช้ได้ เข้าใจพื้นฐาน
ข้อมูลส่วนตัว:
สถานศึกษา: มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

นนทบุรี ปากเกร็ด

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว