สวัสดีค่ะ 🤗
ชื่อ นางสาวจุติมา ฮงเจริญ ชื่อเล่น มิ้ว อายุ 22 ปีค่ะ
📚 จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา จาก โรงเรียนนาคประสิทธิ์ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม สายศิลป์ภาษา อังกฤษ - จีน
📚 จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี จาก คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขณะศึกษา มีตำแหน่งเป็น คณะกรรมการนักศึกษา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

ในช่วงมัธยมศึกษามีประสบการณ์ในการเป็นครูสอนภาษาจีนให้แก่น้อง ๆ ระดับประถมศึกษา ลักษณะการสอนเป็นการทบทวนและสอนภาษาจีนเบื้องต้น จัดการเรียนการสอนที่บ้าน
ขั้นตอนในการทำงาน
- จัดเตรียมเอกสาร แบบฝึกหัดสำหรับการสอน และเตรียมพร้อมตนเองในการสอน
- สอนทบทวนบทเรียนจากโรงเรียน / สอนตามแบบฝึกหัดที่จัดเตรียมมา
- ทำกิจกรรมร่วมกันเล็กน้อย เพื่อเพิ่มความสนุกและเป็นแรงจูงใจในการเรียน
📍รับสอนนักเรียนตั้งแต่ระดับ อนุบาล - ประถมศึกษา วิชาสังคมศึกษา , วิชาอังกฤษ , วิชาคณิตศาสตร์ , วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาทั่วไป
💵 ค่าสอน ชั่วโมงละ 200 บาท (เงินสด/โอน)
📍รับสอนนักเรียน ที่มีความต้องการจะเข้าคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
💵 ค่าสอน ชั่วโมงละ 250 บาท (เงินสด/โอน)
รับสอนตามบ้านในพื้นที่จ. นครปฐม (อ.เมือง , อ. นครชัยศรี , อ. สามพราน) และพื้นที่จ. สมุทรสาคร (อ.บ้านแพ้ว , อ. กระทุ่มแบน)
สามารถติดต่อผ่านทางไลน์ หรืออีเมล
สามารถสอนได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00 - 18.00 น.

สอนออนไลน์ สามพราน

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว