⭐️ รับสอนภาษาอังกฤษระดับประถมปลาย-วัยทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการติวสอบ หรือเพิ่มพื้นฐานภาษา
⭐️ ผู้สอนจบมัธยมจากนิวซีแลนด์และปริญญาตรี/โทจากประเทศอังกฤษ
⭐️ เน้นสอนตามความต้องการและพื้นฐานของผู้เรียนทั้งgrmmar ติวสอบต่างๆ และพัฒนาทักษะภาษา
⭐️ รับสอนตามแนว BTS และ MRT หรือแบบออนไลน์

ราคาค่าเรียน

(ออนไลน์) ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับชีวิตประจำวันและการสอบ IELTS250 บาท ต่อชั่วโมง

การฟัง, พูด, อ่าน, เขียน โดยผู้เรียนสามารถระบุได้หากต้องการเพิ่มทักษะใดเป็นพิเศษ หรือหากต้องการเน้นทักษะเพื่อสถานการณ์ใด เช่น สัมภาษณ์งาน, ย้ายประเทศ หรือพูดคุยในชีวิตประจำวัน

ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบ (ประถม - มัธยม)350 บาท ต่อชั่วโมง

ช่วยเตรียมผู้เรียนให้พร้อมกับการสอบ ไม่ว่าจะเป็นการสอบในโรงเรียน, สอบระดับประเทศหรือสอบเข้ามหาวิทยาลัย

(ตามแนว BTS) ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับชีวิตประจำวันและการสอบ IELTS400 บาท ต่อชั่วโมง

สอนออนไลน์ พญาไท รถไฟฟ้า ราชดำริ ราชเทวี ศาลาแดง สยาม อ่อนนุช อารีย์ เพลินจิต

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว