คอร์สที่เปิดสอน
Beginner - เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น เด็กเล็ก หรือผู้ที่ไม่มีพื้นฐาน
General English - จะมุ่งเน้นเพื่อการใช้ในชีวิตประจำวัน
Academic English - จะมุ่งเน้นเพื่อการเรียนในระดับประถม มัธยม มหาวิทยาลัย
*สามารถสอนได้เฉพาะวัน เสาร์ และ อาทิตย์

รูปแบบการสอน
ผู้สอนจะเน้นการถ่ายทอดทักษะการเรียนภาษาให้นักเรียนจากประสบการณ์ผู้สอนเอง จะมีการวัดระดับความรู้เพื่อจะได้จัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับนักเรียน การเรียนการสอนจะเป็นกันเอง ตัวต่อตัวหรือกลุ่มเล็กๆ จะเน้นให้นักเรียนนำไปต่อยอดเองได้ด้วยตัวเอง

Listening - ฟังจากผู้สอน, ฟังจากสื่อจริงในชีวิตประจำวัน และสื่ออื่นๆ
Speaking - เริ่มจากประโยคง่ายๆ พูดอย่างมั่นใจ และ Presentation ภาษาอังกฤษ
Reading - เริ่มฝึกอ่านบทความ ข่าว ง่ายๆในชีวิตประจำวันจนถึงการอ่านบทความทางวิชาการ
Writing - เริ่มจากการฝึกเขียนประโยคง่ายๆ การเขียนเรียงความ Essay writing, ผู้สอนจะแนะนำให้รู้จักการเขียน RJE ให้นักเรียนเพราะนอกจากจะได้ทักษะการเขียนแล้วยังได้ฝึกการคิดวิเคราะห์ไปพร้อมๆกัน

ผู้สอนยินดีให้คำปรึกษานอกเวลาให้นักเรียนทางอีเมล์ ไลน์ หากมีปัญหาอยากสอบถามเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ การบ้าน ข้อสอบ การเขียนวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ รวมถึงให้คำแนะนำหากนักเรียนหรือผู้ที่สนใจศึกษาต่อในออสเตรเลีย ระดับประถม มัธยม อาชีวะ และระดับมหาวิทยาลัย จากประสบการณ์จริงของผู้สอนเอง

ประวัติการศึกษา
วิศวกรรมศาสตร์บัญฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Master of Professional Engineering, University of Wollongong, Australia
English for Tertiary Studies (ETS), University of Wollongong College, Australia
English for Academic Purpose (EAP), TAFE New South Wales, Australia

ประวัติการทำงาน
เคยทำงานตำแหน่งวิศวกรโยธา ในประเทศและต่างประเทศ
ปัจุบันเป็นวิศวกรโยธาของบริษัทเอกชน

เชียงใหม่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว