การสอนที่ไม่ใช่แค่การสอน แต่คือการถ่ายทอดบอกเล่าและทำความเข้าใจในความเป็นผู้เรียนแต่ละคน โดยพร้อมที่จะกระตุ้นให้ผู้เรียนได้จุดประกายความคิด ได้เห็นพลังที่ซ่อนอยู่ในตัวเอง เพื่อให้มีความสุขและสนุกเข้าใจในการเรียน เพราะการเรียนไม่ใช่การาสงสารรับสาร หรือจดบันทึก และท่องจำเท่านั้น แต่คือการหาแรงบันดาลใจที่จะทำให้ผู้เรียนพบความสนใจแนวทางที่ตนเองชอบ พร้อมที่จะเรียนรู้และสนุกไปกับการเรียน

บางนา

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว