จบจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
ประสบการณ์การสอน : คณิตศาสตร์ ม.1 (บางประกอก,กรุงเทพคริสเตียน) คณิตศาสตร์ ม.3 (ราชีนีบน) คณิตศาสตร์ ป.6 O-net คณิตศาสตร์ ป.6 สอบเข้าศึกษานารี และ สตรีวิทยา (หฤทัยคอนแวนต์) ฟิสิกส์ ม.3 (ศึกษานารี)
การเรียนการสอน : เน้นให้น้องๆเข้าใจถึงนิยาม การนำไปใช้ และสามารถนำไปประยุกต์เมื่อเจอโจทย์ปัญหาที่ยากได้ เน้นการฝึกทักษะการทำโจทย์ การเจอโจทย์ที่หลากหลาย โดยที่สามารถทำได้โดยไม่ต้องจำสูตร แต่เป็นเข้าใจในขั้นตอนการทำที่ถูกวิธี

บางแค

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว