รับสอน ภาษาอังกฤษ (English) ถึงบ้านคุณ สอนโดยอาจารย์ชาวต่างชาติแท้ (Native Speaker) มีประสบการณ์สอนในโรงรียนนานาชาติ มากกว่า 10 ปี และมีเอกสารพร้อม มีทั้งชาวอเมริกัน อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
สำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะในการฟัง พูด อ่าน เขียน จนถึงสอบแข่งขันและสำหรับวัยทำงานที่ต้องการเรียนเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการทำงานค่ะ
ราคาถูกกว่าสถาบันสอนภาษาชื่อดังค่ะ!!!
หลักสูตร
1. พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน (Basic)
2. พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษขั้นสูง (Advanced)
3. ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน (Basic Grammar)
4. ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษขั้นสูง
5. การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
6. สูตรเรียนเพื่อเตรียมสอบ TOEFL, IELTS หรือเพื่อเตรียมสอบแข่งขัน
7. ภาษาอังกฤษสำหรับบุคคลากรในบริษัท
แบบตัวต่อตัว: เริ่มต้น ชั่วโมงละ 1,000 บาท (ค่าเรียนขึ้นอยู่กับระยะทางและคอร์สเรียน)
แบบกลุ่ม
: เริ่มต้น ชั่วโมงละ 1200 บาท สำหรับผู้เรียน 2 ท่าน
1500 บาท สำหรับผู้เรียน 3-5 ท่าน
1800 บาท สำหรับผู้เรียน 6-10 ท่าน
2000 บาท สำหรับผู้เรียน 10 ท่านขึ้นไป
(ค่าเรียนขึ้นอยู่กับระยะทางและคอร์สเรียน)
ระยะเวลา 1 คอร์ส 20-40 ชม. ปกติเรียนวันละ 1.5 - 2 ชั่วโมง
หรือุถ้าต้องการหลักสูตรเร่งรัด (Intensive Course) เรียนวันละ 2.5-3 ชม.
สอนถึงที่ ตามที่ท่านสะดวก เช่น บ้าน ออฟฟิศ หน่วยงาน องค์กร ห้าง ฯลฯ

ชื่อสถาบันติวเตอร์:
Native Eng Speaker
ข้อมูลส่วนตัว:
สถานศึกษา: Master

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว