ชื่อเล่นชื่อเตยคะ อายุ 22 ปี บ้านอยู่สมุทรปราการคะ
กำลังศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ สาขาสถิติประยุกต์
ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพฯ สนใจพูดคุยสนทนาเรื่องการสอนของน้องคะ เคยผ่านการสอนน้องอายุ 4-12 ปี ที่สถาบัน mathacademy ซอยแบริ่ง

สอนออนไลน์ สมุทรปราการ

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว