ชื่อเล่นชื่อเตยคะ อายุ 22 ปี บ้านอยู่สมุทรปราการคะ
กำลังศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ สาขาสถิติประยุกต์
ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพฯ สนใจพูดคุยสนทนาเรื่องการสอนของน้องคะ เคยผ่านการสอนน้องอายุ 4-12 ปี ที่สถาบัน mathacademy ซอยแบริ่ง

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ยังไม่มีรีวิว

DoneMaster © 2014-2018