- ถ่ายทอดจากประสบการณ์ที่เคยใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศและเคยศึกษาที่ต่างประเทศ
- เน้นการเรียนการสอนแบบปูพื้นฐานที่ดีตั้งแต่การสะกดคำ การอ่านออกเสียงเพื่อนำไปสู่การนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีประสบการณ์การสอนนักเรียน/นักศึกษาให้มีความเข้าใจง่ายเพื่อสร้างแรงจูงใจที่จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษในระดับสูงขึ้นต่อไป
- สอนนักร้องที่ต้องการออกเสียงเนื้อร้องเพลงภาษาอังกฤษให้ถูกต้องเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการร้องเพลงภาษาอังกฤษ

สอนออนไลน์ นนทบุรี

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว