เถลิงศักดิ์ จบจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เคยฝึกสอนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเป็นเวลา 1 ปี สะดวกสอนช่วงเวลา 18.00น.-20.00น. จ-ส วันอาทิตย์ 10.00น.-18.00น.

อำเภอเมืองขอนแก่น

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว