คอร์สที่เปิดสอน เป็นคอร์สพื้นฐาน เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ต้องการปรับพื้นฐานทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้านการ ฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุด

-คอร์สพื้นฐานทักษะภาษาอังกฤษ ด้านการฟัง
-คอร์สพื้นฐานทักษะภาษาอังกฤษ ด้านการพูด
-คอร์สพื้นฐานทักษะภาษาอังกฤษ ด้านการอ่าน
-คอร์สพื้นฐานทักษะภาษาอังกฤษ ด้านการเขียน

-คอร์สพื้นฐานภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในที่ทำงาน
เหมาะสำหรับผู้ที่จำเป็นต้องการใช้ภาษาอังกฤษที่ทำงาน ในด้านของการติดต่อสื่อสาร การเขียน e-mail การเขียนบันทึกทางการประชุม และโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐาน

คอร์สพื้นฐาน เรียนคอร์สละ 30 ชั่วโมง 3,600 บาท รวมค่าเดินทางในเขตพื้นที่ อ.คลองหลวง อ.ธัญบุรี อ.ปทุมธานี จ.ปทุมธานี
ซึ่งผู้เรียนสามารถเลือกได้วันเสาร์ และ อาทิตย์ วันละ 3 ชั่วโมง

ช่วงเวลาที่สามารถเลือกเรียนได้
วันเสาร์ช่วงเช้า : 9.00 - 12.00
วันเสาร์ช่วงบ่าย : 14.00 - 17.00
วันอาทิตย์ช่วงเช้า : 9.00 - 12.00
วันอาทิตย์ช่วงบ่าย : 14.00 - 17.00

Promotion : เรียนครบสามคอร์ส ฟรี 1 คอร์ส

Future Park Rangsit คลองหลวง มธ.ศูนย์ รังสิต

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว